Städarna i Norrköping AB

Med verksamhet på 19 orter med över 400 medarbetare hade vi en enormt stor utmaning att överblicka och hantera den enorma mängd med data och nyckeltal vi samlat på oss. Vi samlade därför ihop allt i ett och samma system och kan då snabb får visuell information vad vi ska fokusera på utifrån ett tillväxt och lönsamhetsperspektiv.

Vi kan nu följa ett 100-tal nyckeltal dels i realtid samt månadsvis. Detta för varje kontor samt möjlighet att får en samlad vy över hur olika regioner eller hela koncernen går på en aggregerad nivå. Flera av dessa nyckeltal är kopplade till inställda triggernivåer och varnar ex.

– Om vi ej utfört skyddsronder i tid
– Om vi har medarbetare som har anställningsavtal som är på gång att löpa ut
– Medarbetare fyller år eller firar något form av jubileum(ex. 1 år, 2år, 5 år osv.)
– Låg svarsprocent på växel
– Låg utbildningsnivå
– Hög sjukfrånvaro
– Hyresavtal som går ut

Systemet är så omfattande att det kräver en snabb visuell demo. Vi skulle aldrig någonsin kunna leva utan detta system.

Lukaz Berg
VD Städarna i Norrköping AB