Vad säger våra kunder?

“Med verksamhet på 20 orter med över 400 medarbetare hade vi en enormt stor utmaning att överblicka och hantera den enorma mängd med data och nyckeltal vi samlat på oss. Vi ville därför samla ihop allt i ett och samma system för att snabbt få ett tydligt beslutsunderlag, om vad vi ska fokusera på utifrån ett tillväxt och lönsamhetsperspektiv.

Med Q-Stats kan vi nu följa ett 100-tal nyckeltal dels i realtid samt månadsvis. För varje kontor har vi nu möjlighet att få en samlad vy över hur olika regioner eller hela koncernen går på en aggregerad nivå. Flera av dessa nyckeltal är kopplade till inställda triggernivåer och varnar exempelvis…

– Om vi ej utfört skyddsronder i tid
– Om vi har medarbetare som har anställningsavtal som är på gång att löpa ut
– Medarbetare fyller år eller firar något form av jubileum(ex. 1 år, 2år, 5 år osv.)
– Låg svarsprocent på växel
– Utbildningsnivå under en viss nivå
– Ökande sjukfrånvaro
– Hyresavtal som går ut

Idag skulle vi inte klara oss utan detta verktyg. Vi såg direkt nyttan när vi fick en demonstration!

Tjoffe Sjögren, Städarna Sverige AB”